Bemutatkozás

ÜDVÖZÖLJÜK

A JÓZSEF ATTILA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMBAN!

A József Attila Középiskolai Kollégium koedukált intézmény, tanulólétszám szempontjából a közepes nagyságrendű intézmények közé tartozik, elhelyezési létszámunk: 120 fő (45 fiú és 75 lány férőhely). Tanulóink civilizált, kényelmes, otthonos körülmények között élnek. Jelenleg mintegy 41 iskola, különböző képzési forma tanulóit helyeztük el. Iskoláink közül bázisiskoláinkkal (Petrik Lajos Szakközépiskola, Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskola, Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola, Vörösmarty Gimnázium) alakult ki szorosabb kapcsolat, tanulóink nagyobb része ezekben az iskolákban jár.

Kollégiumunk fenntartója, szakmai irányítója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a technikai és infrastrukturális működtetés a Budapest Főváros Önkormányzatának a hatásköre.

A kollégium nevelőtestületének a létszáma: 10 fő. A pedagógiai munkát 4 dolgozó segíti.

Kollégistáink 5 tanulócsoportot alkotnak, a csoportok szervezésénél, hagyományosan az életkor szerinti csoportképzés vált be, mely a Pedagógiai program végrehajtásánál különösen fontos.

A kollégiumi tartalmi munka és követelményrendszer tekintetében talán a legnagyobb, legrégibb hagyományokkal rendelkezünk. A Kollégiumi nevelés Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai programunkban lefektetett fő célok és feladatok megvalósítása a legfontosabb.

A Pedagógiai program nevelési területei és foglalkozási rendszere gondoskodik arról, hogy egyszerre maradjanak fent a hagyományok, az évezredes értékek, de korszerű, versenyképes tudást is tudjunk adni a tanulóinknak.

Tudás- és kultúraközvetítő tevékenységünk mellett kollégiumi munkánkban mindig nagy hangsúlyt helyeztünk a testi nevelésre, és a sporttevékenységre. A fővárosi középiskolás kollégiumok részére szervezett sportverseny-sorozat állandó résztvevői vagyunk és a kollégiumok között vezető szerepet töltünk be.

A foglalkozások, előadások ismeretszerző, művelődésgyarapító szerepét egészítik ki a szakkörök, amelyek közül egy foglalkozást minden tanulónak választania kell. A szakkörök heti rendszeres csoportos elfoglaltságot jelentenek az évfolyam és kollégiumi programokon kívül. Többéves tapasztalataink alapján a szakkörök hasznosak, nagy népszerűségnek örvendenek és fontos részét jelentik a tanulók életének, jól hatnak a tanulás szempontjából is.

Induló szakköreink: filmklub, zenés torna, jiu-jitsu, sakk, hagyományőrző, francia, német és olasz nyelvi szakkör.

Kollégiumi pedagógiai környezetünket a következők szerint próbáltuk kialakítani, illetve. formálni:

  • Kollégiumi nevelőmunkánkban stabil értékrendet igyekszünk érvényesíteni, mely pozitív mintát közvetít a tanulók és szüleik számára.

  • Befogadó közösség, a pedagógusok és a diákok kapcsolatában a bizalmi elv érvényesül

  • Gondoskodó, biztonságos és családias légkör megteremtése, amelyet a kollégiumunk kis tanulói létszáma lehetővé tesz

  • Igazságosság elve (azonos mérce érvényesülése a tanulók teljesítményének, magatartásának elbírálásában).

  • A tanári tevékenység lelkiismeretes végzésével, egyéni képességek, készségek (sokoldalúság) átadásával, életvezetési példaadással.

  • Érzelmi szükségletek kielégítése (szeretet, megbecsülés), mely a megfelelő kötődést biztosíthatja

  • Szoros és hatékony együttműködés a kapcsolatos iskolákkal és szülőkkel

  • Pedagógiai munkánkban az egyenlő bánásmód és az integrált nevelés érvényesül. Kollégiumunk nyitott a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására, évről évre fogadunk mozgássérült tanulókat, beilleszkedésük, befogadásuk problémamentesen történt.

Informatika teremmel, wifi hálózattal rendelkezünk.  Az egyéb technikai berendezéseket és a kollégium könyvtárát az évek során igyekeztünk alkalmassá tenni arra, hogy minél hatékonyabban szolgálják a tanulók ismeretszerzését, iskolai előmenetelét, későbbi munkavállalását.

Szeretettel várunk a kollégiumunkba!

Bartha Eliza intézményvezető

error: Content is protected !!