Vezetőség

 

Bartha Eliza
Igazgató
Filozófia szakos bölcsész és középiskolai tanár
 
 
Üveges-Szemán Viktória
Igazgatóhelyettes
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 
 

 

Nevelőtestület

 
BSz
 
Belházy Szilvia
Jelenleg Gyesen
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
GyR
 
Heffner-Győrfi Rózsa (jelenleg GYES-en)
Művészettörténet szakos bölcsész
Olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
GyR
 
Juhászné Otrosinka Judit
Földrajz és francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 
kzs
 
Kósa Zsuzsanna
Magyar- pedagógia szakos középiskolai tanár
 
kzs
 
Kubinyi-Liebermann Katalin
Francia-történelem szakos középiskolai tanár
 
ng
 
Németh Gábor
Gépészmérnök tanár
 
ng
Oláh József
Rajz szakos középiskolai tanár
Okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár
 
rd
 
Ránky Dezső
Középiskolai testnevelőtanár
 
rd
Szabóné Lázár Erzsébet
Jelenleg GyET-en
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Okleveles rajz- és vizuális kultúra-tanár
 
Szendrey Lívia Cecília
Biológia szakos középiskolai tanár
 

 Wilhelm Mónika
Vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár
Mozgókép és médiakultúra szakos pedagógus


Pedagógiai munkát segítők

Bartosné Molnár Ildikó
könyvtáros

 

mr
 
Bertáné Kaputa Anna
kollégiumi ápoló
 
mr
 
Nagy Vivien
kollégiumi titkár
 
ti
Temesvári Imre
rendszergazda
Mérnök- informatikus
 

 

Technikai dolgozók

 
 
Torontáliné Szabó Mária
gondnok
 
psz
 
Pogrányi Sándorné
portás
 
pj
 
Schilinger Zsuzsanna
portás
 
pj
 
Pintér-Kovácsovics Károly
portás
 
Balogh Judit
takarító
 
 
kcs
 
Dunai Hajnalka (jelenleg GYES-en)
takarító
 
Csete Lászlóné
takarító
 
 
kcs
 
Nyári Krisztina
takarító
 
csa
Csepregi Attila
karbantartó